+374 10 575121 info@dialog.am

Chambers & Partners կազմակերպության 'Chambers Global Practice Guides: Employment 2018' ուղեցույցն արդեն հասանելի է


Լույս է տեսել Chambers & Partners կազմակերպության 'Chambers Global Practice Guides: Employment 2018' ուղեցույցը, որտեղ նաև  ներկայացված է Կոնցեռն Դիալոգ-ը։ 

 

Նշենք որ 2017թ. սկզբին մեր ընկերությունը  ինչպես նաև ընկերության տնօրեն Սեդրակ Ասատրյանը և ավագ գործընկեր Արամ Օրբելյանը ստացել էին որակավորում Chambers & Partners (Chambers Global Guide) կազմակերպության կողմից։

 

Մանրամասները՝ հետևյալ հղումով 

 

http://dialog.am/article/284