+374 10 575121 info@dialog.am
Կորպորատիվ իրավունք

Հայաստանի Հանրապետությունում բաժնետիրական կապիտալի առաջացման և զարգացման, դրա հետևանքով խոշոր ընկերությունների առաջացման, բարդ կորպորատիվ կառուցվածքների («հոլդինգներ») տարածման, արտասահմանյան ներդրումների ակտիվացման հետ զուգահեռ աճում է ընկերության կազմակերպչական իրավական ձևի ճիշտ ընտրության, բաժնետերերի միջև համաձայնությունների հստակ ամրագրման, բաժնետերերի և տնօրինության հարաբերությունների կարգավորման կարևորությունը:

Կորպորատիվ իրավունքի ոլորտի հստակ և ճշգրիտ ձևակերպումներն ու կարգավորումները անհրաժեշտ են միաձուլումների, միացումների, բաժնետոմսերի ձեռքբերման, խոշոր և շահագրգռվածություններով գործարքների կնքման և այլ նմանատիպ դեպքերում՝ ձեռքբերումների անվավերությունից և այլ հնարավոր իրավական այլ ռիսկերից խուսափելու համար:

Կորպորատիվ իրավունքի ոլորտի ծառայությունները կազմում են «Կոնցեռն-Դիալոգ» Փաստաբանական Ընկերության աշխատանքի հիմնական ուղղվածություններից մեկը: 2002 թ.-ից ի վեր Ընկերությունը սկսել է մասնագիտանալ կորպորատիվ իրավունքի ոլորտի ծառայությունների մատուցմամբ: Ընկերության մասնագետները աշխատանքի, հատուկ դասընթացների / սեմինարների և Ընկերության ներքին քննարկումների ընթացքում ձեռք են բերել փորձ, մշակվել են յուրահատուկ մոտեցումներ և հնարքներ մի շարք հաճախ առաջացող բարդ խնդիրների լուծման համար:

Ընկերությունը ունի նաև մեծ փորձ ոչ առևտրային կազմակերպությունների՝ հիմնադրամների, հասարակական կազմակերպությունների և իրավաբանական անձանց միությունների կազմակերպման, գրանցման և իրավաբանական աջակցության հարցերով:

Կորպորատիվ իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները`

 • Կորպորատիվ իրավունքի հարցերով խորհրդատվություն ինչպես ընկերության հիմնադրման փուլում, այնպես էլ կազմակերպության գործունեության ցանկացած հաջորդող փուլում;
 • Ընկերությունների գրանցում;
 • Ընկերության (ընկերությունների խմբի) օպտիմալ ձևաչափի վերաբերյալ խորհրդատվություն (ներառյալ արտասահմանյան իրավաբանական անձանց /օֆշորային ըներությունների/ կազմակերպման վերաբերյալ);
 • Կանոնադրության և այլ հիմնադիր փաստաթղթերի պատրաստում;
 • Բաժնետերերի համաձայնագրերի պատրաստում;
 • Գրանցման հետ կապված վարչական ներկայացուցչություն (իրավաբանական անձանց գրանցման պետական ռեգիստր, դեպոզիտարիա և այլն);
 • Ընկերությունների վերակազմակերման կազմակերպում;
 • Կազմակերպական-իրավական ձևի փոփոխություն, և դրա հետ կապված խորհրդատվություն;
 • Միացումների և միաձուլումների (merger & acquisition) իրավական աջակցություն;
 • Ընկերությունների գործունեության կորպորատիվ փաստաթղթաշրջանառության վարում;
 • Տնօրենների խորհրդի / բաժնետերերի ժողովի որոշումների և արձանագրությունների նախագծերի պատրաստում;
 • Կորպորատիվ իրավական աուդիտ (corporate due diligence);
 • Կորպորատիվ համապատասխանության (corporate compliance) հետ կապված ծառայություններ;
 • Բաժնետերերի միջև / տնօրինության և բաժնետերերի միջև վեճերի հարցերով աջակցություն և մեդիացիա (mediation);
 • Անբարյացկամ կլանումներից (unfriendly acquisition) ընկերությունների իրավական պաշտպանություն;
 • Փոքր (մինորիտար) բաժնետերերի իրավունքների իրավական պաշտպանություն;
 • Կորպորատիվ իրավունքի հարցերով ներկայացուցչություն դատարաններում և արբիտրաժային վարույթների շրջանակներում:

Մեր իրավաբանների ու փաստաբանների տարիների ընթացքում ձեռք բերած փորձը, ինչպես նաև արագ արձագանքը օրենսդրության նոր պահանջներին, թույլ է տալիս Կոնցեռն-Դիալոգ ընկերությանը իր հաճախորդներին տրամադրել որակյալ իրավաբանական օգնություն:

Նշված ոլորտում կազմակերպության իրավաբանները բարձր արդյունավետությամբ լուծել են մի շարք ընկերությունների ձեռքբերման, նոր բաժնետերերի մուտքի բաժնետոմսերի վաճառքի, խոշոր կազմակերպություննրի կազմակերպությունների և հիմնադրամների գրանցման հետ կապված իրավական հարցեր, ինչպես նաև բազմիցս մասնակցել են բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի քննարկումների Թվինինգ ծրագրի շրջանակներում: