+374 10 575121 info@dialog.am
Պայմանագրային իրավունք

Պայմանագրային իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները`

  • Պայմանագրերի պատրաստում, վերանայում, խորհրդատվության տրամադրում,
  • Ռիսկերի և կոնկրետ գործով որոշումների գնահատում
  • Ստանդարտ և ոչ ստանդարտ գործիքներ,
  • Խառը պայմանագրեր,
  • Արժեթղթեր և սխեմաներ,
  • Վճարումներ, խառը պայմանագրերի, պայմանագրային վեճերի հանձնում/ընդունում,
  • Աջակցություն վավերականության և գրանցման հարցերում,
  • Աջակցություն նոտարական գրասենյակների հետ աշխատանքում, բազմալեզու պայմանագրերի դեպքում: