+374 10 575121 info@dialog.am
Գույքային իրավունք (անշարժ գույք)

Հայաստանի Հանրապետության անկախության հետ միասին Հայաստանում հաստատվեց շուկայական տնտեսություն: Նախկին հասարակարգում սեփականության իրավունքը սահմանափակ էր, անշարժ գույքային իրավունքը հիմնականում պատկանում էր պետությանը և հետևաբար անձանց համար իրավական տեսակետից զգալի ռիսկեր չկաին: 1991 թ. սկսվեց հողի սեփականաշնորհումը, ինչին հաջորդեց բնակարանների սեփականաշնորհումը՝ որպես արդյունք ձևավորելով անշարժ գույքի շուկան:

 

Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի շուկայի ձևավորման հետ մեկտեղ առաջացան դրանց շարժի` օտարման (վաճառքի, նվիրատվության), գրավադրման, վարձակալության և այլ եղանակներով գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման գործընթացներում գույքի իրավական պահպանման խնդիրներ: Անխուսափելիորեն առաջացան սեփականատերերի և այլ իրավատերերի իրավունքների պաշտպանության, անձանց իրավունքների չարաշահումից խուսափելու, կեղծ գործարքներից անձանց ապահովագրելու հարցեր:

 

Անշարժ գույքի հետ կապված իրավունքների պատշաճ ձևակերպումը, կողմերի իրավունակության և լիազորությունների սահմանումը, մինչև գործարքի իրագործումը անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների համապատասխան հիմքերի ստուգումը /անշարժ գույքի իրավական աուդիտ - due diligence/ դարձել են հրամայական գույքի տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման գործընթացներում հավանական կեղծիքներից, չարաշահումներից, իրավական և փաստական այլ ռիսկերից խուսափելու համար: Դրանցից հատկապես այժմ տարածված են կեղծ լիազորագրով կնքվող, ըստ կտակի կամ ըստ օրենքի անօրինական ժառանգության ընդունման փաստով ձևակերպված անշարժ գույքի գործարքները, վիճահարույց գործարքները կապված համատեղ սեփականատերերի համաձայնությունների բացակայության հետ և այլն: Պակաս կարևոր չէ գույքի համար վճարման պահը, մինչև գործարքի ձևակերպումը վճարելը ապահով չէ գնորդի համար, գործարքից հետո վճարելը՝ վաճառողի համար, իսկ գործարքի պահին՝ միշտ չէ որ հնարավոր կամ հարմար է:

 

Անշարժ գույքի իրավունքի ոլորտի ծառայությունները կազմում են «Կոնցեռն-Դիալոգ» ընկերության գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը: Ընկերությունը ստեղծման օրվանից զբաղվել է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց անշարժ գույքի իրավունքի դատական պաշտպանության խնդիրներով և հմտություններ ձեռք բերել արտադատարանական` վարչական մարմիններում ձևակերպումների հետ առաջացած խնդիրների լուծման, ինչպես նաև կողմերի լիազորությունների հստակ ձևակերպման, պայմանագրերի կազմման, վերջին տարիներին նաև Անշարժ գույքի հետ կատարվող գործարքների վճարների ապահովմանն ուղղված յուրահատուկ մեխանիզմների՝ Էսքրոու (ESCROW), ակրեդիտիվների, ՀՀ Փաստաբանների պալատի Կառպա (PD-Karpa) համակարգ կիրառելու մեխանիզմներին:

 

Ընկերությունը 2002 թ.-ից մասնագիտացել է նաև իրավաբանական անձանց անշարժ գույքի ձեռքբերման, վարձակալության, գրավադրման առանձնահատուկ հարցերով: Չնայած ֆիզիկական անձանց և իրավաբանական անձանց՝ անշարժ գույքի հետ կապված կարիքների և խնդիրների առաջին հայացքից առկա նմանությանը, իրավաբանական անձանց կարիքները անշարժ գույքի նկատմամբ զգալիորեն տարբերվում են անհատների կարիքներից: Իրավական ռիսկերը իրենց բնույթով հիմնականում նույնպես տարբերվում են: Անշարժ գույքը՝ շինությունները, տարածքները, գրասենյակները համարվում է բիզնեսի և բիզնեսի զարգացման համար կարևոր հիմնական միջոց, իսկ շինարարության (development) ոլորտում անշարժ գույքը հենց ինքը բիզնեսի բուն օբյեկտն է: Արդյունքում՝ ֆիզիկական անձինք (անհատները) որևէ անշարժ գույք վարձակալելիս նախընտրում են ավելի մեղմ կարգավորումներ՝ պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու վերաբերյալ, այնինչ կազմակերպություններից շատերի համար վարձակալության պայմանագրի վաղաժամկետ լուծումը կարող է առաջ բերել զգալի ֆինանսա-տնտեսական կորուստներ՝ կապված սարքավորումների տեղափոխման և պարապուրդի հետ:

 

Մեր Ընկերության զգալի փորձը շուկայում ցույց տվեց, որ արտադրական և գրասենյակային տարածքների վարձակալության ուղղությունը, ըստ էության, առանձին ինստիտուտ է և պարունակում է բազմաթիվ յուրահատուկ իրավական ռիսկեր:

 

Մենք պատրաստ ենք մեր հաճախորդներին՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առաջարկել անշարժ գույքի ոլորտի ցանկացած իրավական օգնություն, ցուցաբերել համալիր իրավական աջակցություն բիզնեսին և անհատներին՝ հնարավորինս արդյունավետ և կարճ ժամկետներում լուծել առաջացող խնդիրները, ինչպես նաև նրանց զերծ պահել հնարավոր խնդիրներից ապագայում:

 

Անշարժ գույքի իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները

Ֆիզիկական անձանց համար.

  • Անշարժ գույքի իրավունքի հարցերով խորհրդատվություն գործարքի ցանկացած փուլում;
  • Անշարժ գույքի օտարման, ձեռքբերման, վարձակալության, գրավադրման և այլ գործարքների փաթեթների կազմում, գործարքների ձևակերպման իրավական աջակցություն, ներկայացուցչություն նոտարական գրասենյակում և անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում;
  • Անշարժ գույքի հետ կատարվող գործարքների ապահովմանն ուղղված յուրահատուկ մեխանիզմների ձևակերպում և իրագործում՝ ESCROW, ակրեդիտիվներ, ՀՀ Փաստաբանների պալատի Կառպա (PD-Karpa) համակարգ և այլն;
  • Անշարժ գույքային վեճերի դեպքում ներկայացուցչություն վարչական և դատական մարմիններում;
  • Անշարժ գույքի իրավաբանական աուդիտ /due diligence/ ուղղված պարզելու տվյալ անշարժ գույքի հետ կապված իրավական ռիսկերը՝ ներառյալ անվավեր և առոչինչ գործարքների հնարավոր առկայություն անցյալում, ինչի հետևանքով հնարավոր են զգալի նյութական կորուստներ:

 

Իրավաբանական անձանց համար.

  • Անշարժ գույքի իրավունքի ոլորտում ֆիզիկական անձանց համար մատուցվող բոլոր ծառայությունները;
  • Գրասենյակային և արտադրական տարածքների վարձակալության պայմանագրերի նախնական բանակցությունների մասնակցություն, պայմանագրերի կազմում հայերեն և զուգահեռ անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն և պարսկերեն լեզուներով՝ ըստ անհրաժեշտության;
  • Գրասենյակային և արտադրական տարածքների վարձակալության, գրավադրման և այլ գույքային իրավունքի գործարքների իրավական աջակցություն, փաթեթի կազմում և գործարքների ձևակերպում;
  • Ուրիշի սեփականության նկատամամբ սահմանափակ գույքային իրավունքների (սերվիտուտ) հետ կապված խորհրդատվություն, ներկայացուցչյություն՝ ներառյալ հարադիր սերվիտուտների ճանաչման և կամավոր սերվիտուտի ձևակերպման (գրանցման) հարցերով;
  • Կոմերցիոն տարածքների իրավաբանական աուդիտ (real estate due diligence):

 

Մեր իրավաբանների ու փաստաբանների տարիների ձեռք բերած փորձը, ինչպես նաև արագ արձագանքը օրենքի նոր պահանջներին, թույլ է տալիս Կոնցեռն-Դիալոգ փաստաբանական ընկերությանը իր հաճախորդներին տրամադրել որակյալ իրավաբանական օգնություն: