+374 10 575121 info@dialog.am
Իրավաբանական տեքստերի թարգմանություն

«Կոնցեռն-Դիալոգ» փաստաբանական գրասենյակը կատարում է իրավաբանական փաստաթղթերի թարգմանություն հետևյալ լեզուներից՝

Հայերեն – անգլերեն, գրավոր և բանավոր,

Հայերեն – ֆրանսերեն, գրավոր և բանավոր,

Հայերեն – գերմաներեն, գրավոր և բանավոր,

Հայերեն – ռուսերեն, գրավոր և բանավոր,

Հայերեն – պարսկերեն, գրավոր և բանավոր: