+374 10 575121 info@dialog.am
Ֆինանսական ինստիտուտներ և կապիտալի շուկաներ

Ֆինանսական սեկտորը Հայաստանի տնտեսության առավել զարգացած ոլորտներից է, այս սեկտորի հիմնական մասը կազմում են բանկերը: Կապիտալի շուկաներն ու ներդրումային հիմնադրամները շարունակում են զարգացած թերզարգացած մնալ, չնայած այն բանին, որ 2013 թվականից դրանք ակտիվ փոփոխությունների փուլում են (ՀՀ-ում ուղենիշային եվրոբոնդերի առաջին հրապարակային թողարկում, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ձևավորում): Հայաստանի տնտեսվարող սուբյեկտներն առանձնապես ակտիվ չեն նաև արտասահմանյան կապիտալի շուկաներում:

 

Ֆինանսական սեկտորի այնպիսի մասնակիցները, ինչպիսիք են բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները, ներդրումային ընկերությունները, ներդրումային ֆոնդերը և այլն, վերահսկվում են ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից, որը ոլորտի կանոնակարգման համար համապատասխան կարգավորումների մշակողն է: Օրենսդրությունը և կարգավորումները մշակված են միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան և արագ արձագանքում են շուկայում տեղի ունեցող զարգացումներին:

 

Ներդրումային ընկերություններն ու ներդրումային ֆոնդերը, այդ թվում՝ կենսաթոշակային հիմնադրամները ֆինանսական շուկայի ամենաակտիվ զարգացող մասնակիցներն են՝ կապված մասնավորապես կենսաթոշակային ֆոնդի բարեփոխումների և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ձևավորման հետ: Բանկերի մասնակցությամբ մի քանի գործարքներ (միաձուլումներ, անդրանիկ/մեկնարկային հրապարակային թողարկումներ, խոշոր պարտատոմսերի թողարկումներ, բանկի կողմից եվրոբոնդերի հրապարակային թղարկումներ) արդեն ավարտին են հասցվել կամ ընթացքի մեջ են:

 

Առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

• Իրավական աջակցություն կապիտալի շուկաներում մասնակցության համար, այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով.

- Իրավական աջակցություն պարտատոմսերի եւ բաժնետոմսերի թողարկման ընթացքում,

- Աջակցություն ազդագրերի prospectus և այլ իրավական փաստաթղթերի մշակման և/կամ վերլուծության հարցում,

- Կորպորատիվ փաստաթղթերի իրավական աուդիտ (due diligence) և ուսումնասիրություն, համապատասխան իրավական դիրքորոշման ներկայացում,

- Իրավական աջակցություն պայմանագրերի մշակման և/կամ հետազոտության հարցում;

• Իրավական խորհրդատվություն ֆինանսական սեկտորի և կապիտալի շուկաների հետ կապված տեղական իրավական ակտերի և պրակտիկայի հետ կապված հարցերով, այդ թվում՝ հարկային պարտավորություններից ազատող պայմանագրերի և այլնի վերաբերյալ;

• Իրավաբանական ծառայություններ M&A-ի, բաժնետոմսերի գնման կամ ֆինանսական սեկտորում այլ տեսակի ներդրումների ընթացքում;

• Ֆինանսական սեկտորի և կապիտալի շուկաների մասնակիցների և կատարված գործարքների իրավական աուդիտ (due diligence);

• ֆինանսական սեկտորին վերաբերող պայմանագրերի, մասնավորապես վարկային, փոխանակումների, ապահովագրման, գրավի պայմանագրերի մշակում և վերանայում՝ օրենսդրությանը, գործող կարգավորումներին և փողերի լվացման դեմ պայքարի և այլ կանոնակարգերին  դրանց համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով;

• Իրավական աջակցություն պարտքերի պորտֆելի վերահսկողության վերաբերալ, այդ թվում՝ մեծածավալ պարտքի [իրավական] հավաքագրման ծառայություն և հիմնական խոշոր պարտատերերի վերահսկողություն: