+374 10 575121 info@dialog.am

Սեդրակ Ասատրյան

Տնօրեն, Կառավարիչ գործընկեր, Փաստաբան

Արամ Օրբելյան, ի.գ.թ.

Ավագ գործընկեր, փաստաբան

Ժաննա Սիմոնյան

Գործընկեր, Փաստաբան

Նարինե Բեգլարյան

Գործընկեր, Փաստաբան

Ռուստամ Բադասյան

Գործընկեր, փաստաբան

Սլավիկ Պողոսյան, ի.գ.թ.

Ավագ իրավաբան, Փաստաբան

Վահագն Գրիգորյան, ի.գ.թ.

Ավագ իրավաբան, Փաստաբան

Դավիթ Գասպարյան

Փաստաբան, Պարտքերի հավաքագրման թիմերի ղեկավար, Ք.Գ.Թ.

Հայկուհի Սեդրակյան

Փաստաբան, Պարտքերի հավաքագրման թիմերի ղեկավարի տեղակալ

Աննա Չերքեզյան

Իրավաբան, Հարկադիր կատարման գործընթացների համակարգող