+374 10 575121 info@dialog.am

“Կոնցեռն- Դիալոգ” փաստաբանական գրասենյակը ներկայացրեց Հայաստանը “Միջազգային համեմատական իրավաբանական ուղեցույցում”


“Միջազգային  համեմատական  իրավաբանական ուղեցույցի” (“International Comparative Legal Guides”) “Միացումներ և միաձուլումներ”    2016թ-ի ամսագրում ներկայացվել են  “Կոնցեռն Դիալոգ” փաստաբանական գրասենյակի գործընկեր Նարինե Բեգլարյանի և գրասենյակի աշխատակից ՅուրիՄելիք-Օհանջանյանի հեղինակած վերլուծությունը Հայաստանում կազմակերպությունների միացման և միաձուլման  օրենսդրական կարգավորումների, դրանցից բխող խնդիրների ու  դրանց լուծման լավագույն տարբերակների   մասին:

“Միջազգային  համեմատական  իրավաբանական ուղեցույց” շարքն ապահովում է իրավաբանական տեղեկատվության ընթացիկ և գործնական համեմատական մի շարք պրակտիկայի ոլորտներում: Այն հետևում է հարց ու պատասխանի ձևաչափին՝ ապահովելու համար յուրաքանչյուր թեմայի շրջանակներում մանրակրկիտ լուսաբանումը ամբողջ աշխարհի մակարդակով տարբեր իրավական համակարգերում: Յուրաքանչյուր ուղեցույց պարունակում է  “Միջազգային  համեմատական  իրավաբանական ուղեցույցի” աջակիցների կոլեկտիվ փորձը՝ ստեղծելու համար արժեքավոր և հարմար ռեսուրս, որն  ամեն տարի թարմացվում է:

 

Ամբողջական հրապարակումը ներկայացված է  այստեղ: