ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ

Կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակը 1998 թվականից սկսած վստահելի գործընկեր է բիզնեսների և անհատների համար իրավաբանության բոլոր ոլորտներում՝ խորհրդատվությունից մինչև դատական պաշտպանություն։
Քրեական գործերով պաշտպանություն և ներկայացուցչություն
Քրեական գործերով պաշտպանություն և ներկայացուցչություն

Կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակը հիմնադրման պահից (1998 թվականից) զբաղվել է քրեական գործերով մեղադրյալների պաշտպանությամբ և քրեական իրավունքի ոլորտի այլ ծառայություններ մատուցելով: 2010-2011 թվականներից քրեական իրավունքի ոլորտում ընկերությունը սկսել է մասնագիտանալ տնտեսական հանցագործությունների հետ կապված իրավական աջակցությամբ, ինչպես նաև առավելապես բարդ (հաճախ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող) քրեական գործերով պաշտպանությամբ:

Ընկերության փաստաբաններն ունեն մեծ փորձառություն տուժողի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում (յուրացումներ և գողությունները ընկերություններից, տնօրենների և կառավարիչների կողմից ի ընկերության բաժնետերերի իրավունքնների խախտում և այլն): Նշված գործերով վստահորդների իրավունքների պաշտպանությունը որպես կանոն ի հավելումն քրեական իրավունքի ոլորտի աջակցության, իրականացվում են քաղաքացիա-իրավական հայցերի և իրավունքների պաշտպանության այլ գործիքների համադրությամբ:

Կոնցեռն Դիալոգ փատաբանական գրասենյակը նաև հաջողված փորձառություն ունի հարկային, մաքսային, կոռուպցիոն բնույթի, փողերի լվացման և ֆինանսական ու տնտեսական ոլորտների այլ, նաև ընդհանուր բնույթի բարդ, հասարակական հնչեղություն կամ նման պոտենցիալ ունեցող գործերով վստահորդերի պաշտպանության հարցերով: Ի հավելումն բուն մասնագիտական աջակցության, ընկերությունը համագործակցում է հասարակության հետ կապերի ոլորտի կազմակերպությունների և մասնագերի, ԶԼՄ-ների հետ, տրամադրում է մամուլի քարտուղարի գործառույթներ և ապահովում է գործի ամբողջական հաղորդակցումը ՀՀ-ում և արտերկրում՝ ուղղված անձի և գործի իմիջի կառավարմանը:

Ընկերության մասնագետները տիրապետում են ՀՀ օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի զարգացումներին, պարբերաբար հրապարակում են հոդվածներ և համեմատական իրավական վերլուծություններ ՀՀ քրեական իրավունքի և դատավարության օրենսդրության և պրակտիկայի մասին, իրականացնում են հետազոտություններ և մասնակցում օրենսդրական փոփոխությունների քննարկումներին, օրենսդրական նախագծերի հեղինակներ են:

Կոնցեռն Դիալոգի փաստաբանները նաև հետևում են մարդու իրավունքի ոլորիտ միջազգային պրակտիկայի զարգացմանը և ինքնություն կամ գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ ապահովում են նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական Դատարան (ՄԻԵԿ) և ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանության մարմիններ դիմումներ և բողոքներ ներկայացնելը:

Քրեական իրավունքի ոլորտում ընկերությունը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝

 • Քրեական գործերով (Կասկածյալի, մեղադրյալի և ամբաստանյալի) պաշտպանություն
  • առկա կասկածի և (կամ) մեղադրանքի պարզաբանում մեղադրյալին, իսկ դրա անորոշ լինելու դեպքում համապատասխան միջնորդության ներկայացում վարույթն իրականացնող մարմնին,
  • գործում առկա ապացույցների ուսումնասիրություն և դրանց թույլատրելիության, վերաբերելիության և արժանահավատության գնահատում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի և ՄԻԵԴ չափանիշների լույսի ներքո,
  • պաշտպանական մարտավարության մշակում,
  • հարցաքննությունների ուղեկցում,
  • մասնակցություն այլ քննչական գործողություններին,
  • վարույթն իրականացնող մարմնի անօրինական և անհիմն գործողությունների և որոշումների բողոքարկում, ինչպես նաև մասնակցություն գործի դատական քննության ընթացքում,
  • քրեական գործով դատաքննության բոլոր փուլերում պաշտպանություն, ներառյալ որոշումների բողոքարկում ՀՀ Վերաքննիչ քրեական և Վճռաբեկ դատարան:
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն
  • հանցագործությունից տուժած անձին՝ քրեական վարույթի միջոցով իր խախտված իրավունքների վերականգնման հնարավորության գնահատման համար,
  • վկայի քրեադատավարական կարգավիճակ ունեցող անձին՝ իր իրավունքներն ու պարտականությունները պարզաբանման նպատակով, ինչպես նաև վկայի և կասկածյալի համար նախատեսված հարցերը տարանջատելու համար,
  • կասկածյալին կամ մեղադրյալին՝ իրենց վերագրվող հանցանքի հիմնավորվածությունը գնահատելու և դրա հիման վրա պաշտպանական մարտավարություն ընտրելու համար:
 • Տուժողի ներկայացուցչություն մինչդատական վարույթում և դատարանում
  • հանցագործության մասին հաղորդման նախապատրաստում,
  • հանցագործության մասին հաղորդումից բխող նյութերի նախապատրաստման ընթացքում անձի շահերի պաշտպանություն,
  • քրեական գործի հարուցման դեպքում անձի շահերի պաշտպանություն նախաքննության ընթացքում,
  • քրեական գործի հարուցման մերժման մասին կայացրած որոշման դեպքում՝ որոշման բողոքարկում,
  • գործի դատական քննության փուլում տուժողի շահերի ներկայացուցչություն,
  • քրեական գործի հարուցումից հետո հանցագործությամբ անմիջականորեն պատճառված վնասի վերականգնման վերաբերյալ քաղաքացիական հայցի ներկայացում:
 • Վկայի շահերի պաշտպանություն մինչդատական վարույթում և դատարանում
  • վկայի իրաբանական ուղեկցում ՀՀ քրեական հետապնդման մարմիններում, ինչպես նաև դատարանում:
 • Բողոքարկման ենթակա բոլոր տեսակի որոշումների և դատական ակտերի բողոքարկում
  • մինչդատական վարույթի ընթացքում կայացված բողոքարկման ենթակա բոլոր տեսակի որոշումների բողոքարկում,
  • Ընդհանուր իրավասության դատարանի և Վերաքննիչ քրեական դատարանի վերջնական դատական ակտերի բողոքարկում:
 • Քրեական իրավունքի ոլորտի աջացկություն կորպորատիվ հաճախորդներին
  • քրեական իրավունքի հարցերով իրավական կարծինքերի և եզրակացությունների պատրաստում,
  • ընկերության շահերի պաշտպանություն քրեական վարույթի շրջանակներում (որպես տուժող, որպես անուղղակի մեղադրյալ և այլն),
  • ներկայացուցչյուն և խորհրդատվություն ընկերություններում քննչական գործողություններ կատարելու ժամանակ (խուզարկություններ, առգրավումներ և այլն), և համապատասխան որոշումների բողոքարկում,
  • աջակցություն ընկերության ներրքին հետաքննություններին, ներառյալ կոռուպցիոն հարցերով:
ՀԱՃԱԽՈՐԴԱԿԵՆՏՐՈՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
Բոլոր ծառայությունները
Կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակը կաջակցի Հայաստանում ծավալել ձեր բիզնես գործունեությունը։ Վստահեք մեզ ձեր գործունեության իրավական կողմը՝ ազատելով ձեզ ծանրաբեռնվածությունից։

Հայաստան, Չարենցի 1, Գրասենյակ 207, Երևան, 0025

+374 60 27 88 88 +374 10 57 51 21

Հայաստան, Չարենցի 1, Գրասենյակ 207, Երևան, 0025

+374 60 27 88 88 +374 10 57 51 21