ԲԱՆԿԵՐ ԵՒ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ

Կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակը 1998 թվականից սկսած վստահելի գործընկեր է բիզնեսների և անհատների համար իրավաբանության բոլոր ոլորտներում՝ խորհրդատվությունից մինչև դատական պաշտպանություն։
Բանկեր և ֆինանսական կառույցներ
Բանկեր և ֆինանսական կառույցներ

Ֆինանսաբանկային ոլորտը Հայաստանի տնտեսության առավել զարգացած հատվածներից է: Այս ոլորտի հիմնական դերակատարները բանկերն են, այնուհետև ապահովագրական ընկերությունները ու վարկային կազմակերպությունները, վերջին տարիներին ակտիվություն են դրսևորում նաև ներդրումային ֆոնդերը և ներդրումային ծառայություններ մատուցող ընկերությունները: Կապիտալի շուկաներն ու ներդրումային ֆոնդերը շարունակում են մնալ ձևավորման փուլում, չնայած 2013 թվականից կառավարության կողմից կատարվող աշխատանքների, ներառյալ ձևավորմանը նպաստող օրենսդրական փոփոխություններին (ՀՀ-ում ուղենիշային եվրոբոնդերի առաջին հրապարակային թողարկում, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ձևավորում): Հայաստանի տնտեսվարող սուբյեկտներն դեռևս առանձնապես ակտիվ չեն նաև արտասահմանյան կապիտալի շուկաներում:

Ֆինանսաբանկային ոլորտն ամբողջությամբ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից, որը նաև ոլորտի կանոնակարգման համար համապատասխան կարգավորումների (ներառյալ համապատասխան պարտադիր նորմաիտնվերի) մշակողն ու ոլրոտի կազմակերպությունների վերահսկողն է:

Ֆինանսական ոլորտը, կորպորատիվ իրավունքի հետ միասին Կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական ընկերության պրակտիկայի հիմնական ուղղություններից է: Կոնցեռն Դիալոգ ընկերության փորձառությունը ֆինանսաբանկային ոլորտում ներառում է ֆինանսաբանկային  կազմակերպություններին, այդ թվում՝ միջազգային և արտասահմանյան ֆինանսական կազմակերպություններին, ոլորտային տարբեր  հարցերով խորհրդատվության ու եզրակացությունների (կարծիքների) տրամադրումը, ընթացիկ գործունեության հետ կապված առանձին հարցերով կամ ամենօրյա խորհդատվությունը և ֆինանսաբանկային ոլորտի ընկերությունների շահերի վարչական և դատական ներկայացուցչությունը, այդ թվում՝ կարգավորողի (ՀՀ Կենտրոնական բանկ) դեմ վստահորդների ներկայացուցչությունը վարչական վարույթներում և դատարաններում: Ընկերությունը 2010 թվականից ոլորտի մասնակիցներին  տրամադրում է չապահովված չսպասրարկվող պարտքերի հավաքագրման մասնագիտացված ծառայություն:

Կոնցեռն Դիալոգ ընկերություւնն այս ոլորտում առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները.

 • Իրավաբանական եզրակացությունների (կարծիքների) տրամադրում և խորհրդատվություն Ֆինանսական, բանկային, արժեթղթերի շուկայի, ապահովագրական, ներդրումային ֆոնդերի  և ֆինանսական շուկայի այլ մասնակիցների գործունեության անռչվող  օրենսդրական կարգավորումների, ներառյալ, կարգավորողի հետ հարաբերությունների, գործարքի, գործարքի մասնակցի գործունակության ու գործարքի կնքման իրավական հնարավորությունների մասով,
 • Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների միջև կնքվող գործարքների կիրառելի իրավական ակտերին համապատասխանության ստուգում, կարծիքի տրամադրման հետ միաժամանակ (ըստ պահանջի)․
 • անդրսահմանային ֆինանսական գործարքների վերաբերյալ կարծիքի տրամադրում (ներառյալ դրանց վավերություն և վեճի դեպքում դատական և արբիտրաժային վճիռների կատարման հնարավորության մասին),
 • Ֆինանսաբանկայինկան կազմակերպությունների լիցենզավորման/գրանցման վերաբերյալ կարծիքի տրամադրում և փաստաթղթային փաթեթի մշակում, ինչպես նաև կարգավորվող կազմակերությունների գրանցման, լիցենզիայի ստացման, կասեցման և դադարման վարույթներով ներկայացուցչություն, ներառյալ դատական ներկայացուցչություն
 • Կարգավորողի (Կենտրոնական բանկի) վարչական ակտերի վիճարկում (վարչական և դատական կարգով)
 • Ֆինանսական կազմակերպություններում մասնակցության ձեռքբերման և դադարեցման վերաբերյալ կարծիքի տրամադրում և իրավական ուղեկցում նշված գործընթացներում,
 • Կարգավորող մարմնի՝ Կենտրոնական բանկի հետ հարաբերություններում ներկայացուցչություն,
 • Կարգավորող մարմնի օրենսդրական պահանջների վերաբերյալ խորհրդատվություն, ինչպես նաև կարգավորող մարմնին դիմելու համար պահանջվող փաստաթղթերի պատրասման դեպքում իրավական մասի ապահովում,
 • Ֆինանսաբանկային կազմակերպությունների ընթացիկ իրավական սպասարկում (outsource services,)
 • ֆինանսական ոլորտին վերաբերող պայմանագրերի, մասնավորապես վարկային, փոխանակումների, ապահովագրման, գրավի պայմանագրերի մշակում և վերանայում՝ օրենսդրությանը, գործող կարգավորումներին և փողերի լվացման դեմ պայքարի և այլ կանոնակարգերին  դրանց համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով
 • Անհատների և ընկերությունների (վարկառու, գրավատու, երաշխավորներ) հետ հարաբերություններում ոչ ստանդարտ իրավիճակներում բանակցությունների վարում, իրավական լուծումների մշակում և իրականացում (գույքի բռնագանձում, վերաֆինասավորման մեխանիզմներ, սնանկացման կամ առողջացման մեխանիզմերի մշակում),
 • Արժեթղթերի թողարկման կամ ձեռք բերման գործընթացում խորհրդատվություն և անհրաժեշտ փաստաթղթային հիմքի մշակում, մասնավորապես
  • Իրավական աջակցություն պարտատոմսերի եւ բաժնետոմսերի թողարկման ընթացքում,
  • Աջակցություն ազդագրերի (prospectus) և այլ իրավական փաստաթղթերի մշակման և/կամ վերլուծության հարցում,
  • Կորպորատիվ փաստաթղթերի իրավական աուդիտ (due diligence) և ուսումնասիրություն, համապատասխան իրավական դիրքորոշման ներկայացում,
  • Իրավական աջակցություն պայմանագրերի մշակման և/կամ հետազոտության հարցում;
 • Իրավաբանական ծառայություններ միաձուլումների և ձեռքբերումների (M&A), բաժնետոմսերի գնման կամ ֆինանսաբանկային ոլորտում այլ տեսակի ներդրումների ընթացքում;
 • Իրավական աջակցություն պարտքերի պորտֆելի վերահսկողության վերաբերալ, այդ թվում՝ մեծածավալ պարտքի [իրավական] հավաքագրման ծառայություն և հիմնական խոշոր պարտատերերի վերահսկողություն:
 • Ընկերությունների և անհատների ներկայացուցչություն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և հաշվի օպերատորների հետ հարաբերություններում արժեթղթերի՝ ներառյալ արժեթղթերի հաշիվների, պահառության հետ կապված հարցերով
 • Ակտիվների արժեթղթավորման գործընթացի սպասարկում և իրականացում,
 • Խորհրդատվություն և ընթացիկ իրավական սպասարկում ներդրումային ծառայություններ մատուցող ընկերություններին, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչ կազմակերպություններին:
ՀԱՃԱԽՈՐԴԱԿԵՆՏՐՈՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
Բոլոր ծառայությունները
Կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակը կաջակցի Հայաստանում ծավալել ձեր բիզնես գործունեությունը։ Վստահեք մեզ ձեր գործունեության իրավական կողմը՝ ազատելով ձեզ ծանրաբեռնվածությունից։

Հայաստան, Չարենցի 1, Գրասենյակ 207, Երևան, 0025

+374 60 27 88 88 +374 10 57 51 21

Հայաստան, Չարենցի 1, Գրասենյակ 207, Երևան, 0025

+374 60 27 88 88 +374 10 57 51 21