ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակը 1998 թվականից սկսած վստահելի գործընկեր է բիզնեսների և անհատների համար իրավաբանության բոլոր ոլորտներում՝ խորհրդատվությունից մինչև դատական պաշտպանություն։
Անձնական տվյալների պաշտպանություն
Անձնական տվյալների պաշտպանություն

Անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերը Հայաստանում վերջինիս կողմից վավերացված միջազգային փաստաթղթերն են (օրինակ, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիա, Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին կոնվենցիա), ՀՀ Սահմանադրությունն և  «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքը: Մի շարք ոլորտային օրենքներ սահմանում են անձնական տվյալների մշակման առանձնահատկություններ, օրինակ՝ Աշխատանքային օրենսգիրքը և դատավարական օրենսգրքերը:

Կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակը  անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում մատուցում է հետևյալ ծառայությունները․

  • Անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրական կարգավորումների ու կիրառության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
  • Անձնական տվյալների հավաքագրման, մշակման, փոխանցման և այլ եղանակով մշակման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
  • Անձնական տվյալների մշակման տվյալների մշակման առնչվող ներքին ընթացակարգերի, պայմանագրերի և համաձայնագրերի մշակում, ներառյալ անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունների ու համաձայնագրերի մշակում,
  • Անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրության պահանջների համապատասխանության ստուգում և եզրակացության տրամադրում,
  • Անձնական տվյալների այլ երկրներում գործող կարգավորումներին (օրինակ, GDPR, CCPA) առնչվող հարցերի դեպքում ընդհանուր խորհրդատվության տրամադրում, կիրառման հարցերով համապատասխան արտասահմանյան մասնագետների ներգրավվածության աջակցում,
  • Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության (Privacy policy) մշակում ընկերությունների, այդ թվում՝ ՏՏ ոլորտում ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար: Անձնական տվյալների գաղտնիության և քուքիների  քաղաքականության և ծանուցումների մշակում,
  • Քուքիների քաղաքականության (Cookie Policy) մշակում ընկերությունների համար,
  • Անձնական տվյալների սուբյեկտի իրավունքների պաշտպանություն,  Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունում, ինչպես նաև իրավապահ մարմիններում  ներկայացուցչություն, ներառյալ բողոքների պատրաստում,
  • Անձնական տվյալների պաշտպանության հարցերով դատական ներկայացուցչություն:

Անձնական տվյալների պաշտպանությանն առնչվող ծառայություններ մատուցելու նպատակով ընկերությունը մշակել է հատուկ քաղաքականություն` ԵՄ անձնական տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգի (GDPR) պահանջների համաձայն: Նշված քաղաքականության հիման վրա մշակված համաձայնագրերով ու համաձայնություններով կարգավորվել են ինչպես բուն անձնական տվյալների մշակման հարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ  Հայաստանից արտերկիր և հակառակը տվյալների փոխանցմումը:

ՀԱՃԱԽՈՐԴԱԿԵՆՏՐՈՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
Բոլոր ծառայությունները
Կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակը կաջակցի Հայաստանում ծավալել ձեր բիզնես գործունեությունը։ Վստահեք մեզ ձեր գործունեության իրավական կողմը՝ ազատելով ձեզ ծանրաբեռնվածությունից։

Հայաստան, Չարենցի 1, Գրասենյակ 207, Երևան, 0025

+374 60 27 88 88 +374 10 57 51 21

Հայաստան, Չարենցի 1, Գրասենյակ 207, Երևան, 0025

+374 60 27 88 88 +374 10 57 51 21